กราบหลวงปู่ลี ตาณังกโร ‘พระผู้เปี่ยมด้วยความเมตตา’

อายุ 87 ปี 67 พรรษา วัดหัวตลุกวนาราม นครสวรรค์ ท่านเป็นศิษย์หลวงปู่ขาว อนาลโย หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
มูลนิธิธรรมดีถวายพานขอขมาพ่อแม่ครูอาจารย์
ถวายเทียนพรรษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
พระพุทธรูปปางห้ามญาติ ผ้าไตรจีวร ผ้าอาบน้ำฝน
หนังสือชุดตามรอยพระยุคลบาท ตะกร้าเทียนแสงจันทร์ สังฆทานยา
และปัจจัย 29,999 บาท

ยอดปัจจัย 6 วัด รวม 1,007,828 บาท (28-31 กรกฎาคม 2566)
ถวายเทียนพรรษา 2566 เส้นทางที่ 1/5 นครสวรรค์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์
1 วัดหัวตลุกวนาราม ปัจจัยรวม 29,999 บาท
2 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (พระพุทธชินราช) ปัจจัยรวม 25,010 บาท
3 วัดป่าน้ำโจน ปัจจัยถวายรวม 884,619 บาท
4 วัดป่าหนองทับเรือ ปัจจัยถวาย 21,620 บาท
5 สำนักสงฆ์อานันทคีรี ปัจจัยถวาย 26,380 บาท
6 วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ปัจจัยถวาย 20,200 บาท

** เชิญร่วมบุญถวายเทียนพรรษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พระพุทธรูปปางห้ามญาติ แด่พระป่าสายหลวงปู่มั่น

5 เส้นทางทั่วไทย 23 วัดป่า
ร่วมบุญที่กสิกรไทย มูลนิธิธรรมดี
เลขที่ 026-2-25377-7
Line @dfoundation
☎️ 097-2562599

ร่วมเดินทางถวายเทียนพรรษา 5 เส้นทาง
1 นครสวรรค์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 28-31 กค
2 อุดร หนองคาย 11-14 สค
3 เชียงราย 26-28 สค
4 เลย 8-10 กย
5 ปากช่อง เขาใหญ่ 22-24 กย

ข้อมูล https://tinyurl.com/2nbmrenx
ติดต่อ Official Line @dmgbooks.com
?098-268-6813
?092-956-1145
?099-625-5289

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *