กราบอนุโมทนาสาธุกับผู้ใหญ่ใจดี

คุณชนะโชติ – คุณณฐมน สมานวรกิจ ส่งต่อแสงสว่างทางปัญญาให้เยาวชนไทย
ถวายหนังสือชุดมรดกแห่งแผ่นดิน ชุดที่ 329 มูลค่า 15,794 บาท
แด่ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย อุดรธานี
เพื่อมอบให้กับผู้อำนวยการ และน้องๆ นักเรียน
โรงเรียนบ้านสว่างปากราง จังหวัดอุดรธานี

ตามโครงการ แสงแห่งปัญญา มอบหนังสือดี สังคมดี
ให้ครูนักเรียนทั่วประเทศ 999 โรงเรียน

Description: ☎️ 092-956-1145
Description: ☎️ 098-268-6813

อนุโมทนาสาธุ
มูลนิธิธรรมดี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *