กิจกรรมตามรอยพระราชาสืบสาน รักษา ต่อยอด สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับองค์กรคุณธรรม
จัดกิจกรรมตามรอยพระราชาสืบสาน รักษา ต่อยอด

สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainability with Moral
จากนภาผ่านภูผา สู่มหานที
ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จันทบุรี
ชมคลิปhttps://youtu.be/wtprONOYjek
มูลนิธิธรรมดี
Official Line@dfoundation

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *