ก้าวเดินร่วมใจ พ้นภัยโควิด เยือนคุณหมิงเมืองไทย มอบถุงยังชีพ 650 ครัวเรือน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

หลวงพ่อสงบ กุสลจิตฺโต วัดป่าสวนห้อม จังหวัดเลย
เมตตาเป็นประธานรับมอบถุงยังชีพสำหรับ 650 ครัวเรือน
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โดยมี ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี เป็นผู้แทนโครงการก้าวเดินร่วมใจ พ้นภัยโควิด และนายอำเภอหนองหิน นายมนัสพันธ์ ดอนก้อนไพร เป็นตัวแทนรับมอบ ที่วัดป่าสวนห้อม เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564

ปัจจุบัน โครงการก้าวเดินร่วมใจ พ้นภัยโควิด ขับเคลื่อนโดยมูลนิธิธรรมดี ร่วมกับ ชมรมรักการทำบุญ กองบุญโภคทรัพย์ กองทัพภาคที่ 1 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย บริษัทไทยฮา จำกัด (มหาชน) และศรัทธาสาธุชนทั่วประเทศ ได้มอบถุงยังชีพให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ 14,370 ครอบครัว ในจังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู พระนครศรีอยุธยา เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ลำปาง สุพรรณบุรี และจังหวัดเลย

เชิญร่วมบุญตามศรัทธาที่กสิกรไทย
เลขที่ 026-2-38513-4
บัญชี มูลนิธิธรรมดี เพื่อร่วมบุญสาธารณประโยชน์

ขอให้ทุกท่านมีส่วนในมหากุศลทั้งหมดด้วยกันโดยไม่มีประมาณเทอญ … สาธุ ?

ติดต่อ
☎️ 095-265-3275
อนุโมทนาสาธุ ?

Facebook มูลนิธิธรรมดี
Line https://bit.ly/2VaWeV1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *