ขอน้อมนำบุญจากการอุปัฏฐาก

หลวงพ่ออุกกะธะ สยาดอ
วัดพระมหามัยมุนี สหภาพเมียนมาร์
พระภิกษุผู้มีอายุ 75 ปี 55 พรรษา และมีหน้าที่
ในการล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี
ทุกวันตั้งแต่ตี 3 ถึงเกือบ 6 โมงเช้า

ท่านต้องยืนปฏิบัติหน้าที่เบื้องพระพักตร์พระพุทธเจ้าอย่างน้อย
วันละ 4 ถึง 5 ชั่วโมง ทั้งเช้าและเย็น เป็นประจำไม่เคยขาด
นับเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพระรัตนตรัย
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ในการดูแลหลวงพ่อตั้งแต่วันแรกที่มาสนามบินสุวรรณภูมิ
จนท่านเดินทางกลับมัณฑะเลย์ เมียนมาร์

ผมขอขอบคุณในความช่วยเหลือ ในจิตอันเป็นกุศล
ของกัลยาณมิตรทุกท่านที่ได้ร่วมกันดูแลหลวงพ่อ
โดยร่วมกันถวายปัจจัย
ดูแลธาตุขันธ์องค์หลวงพ่อ รวม 57,000 บาท
ถวายอาหารเสริม BIM A รักษาเข่าเสื่อม
ถวายพัดขนนกยูงทอง และ พัดขนนกยูงสีเขียว
เพื่อใช้ในพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ที่เมืองมัณฑะเลย์
เป็นประจำทุกวันจันทร์

เชิญร่วมบุญที่กสิกรไทย
มูลนิธิธรรมดี 026-2-25377-7
ติดต่อ Line @dfoundation
📱 094-403-4245
สาธุ 🙏 สาธุ 🙏

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *