ขอเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์

ผู้บริหารองค์กร และผู้ที่สนใจ
ร่วมโครงการตามรอยพระราชา ครั้งที่ 37
ถอดบทเรียนความสำเร็จ SCG
เพื่อเรา เพื่อโลก รวมพลังชุมชน สู่ความยั่งยืน
ฟื้นน้ำ สร้างป่า รักษ์ภูผา สู่มหานที
ณ ศูนย์เรียนรู้การฟื้นฟูเหมืองปูนซีเมนต์ไทย จังหวัดลำปาง

พร้อมกับกิจกรรมมากมาย
> กิจกรรม บวชป่า (ช้า) ชุมชนบ้านสาแพะ
> กิจกรรม ปลูกป่าสร้างเขตแดนธรณีสงฆ์ ป่าชุมชนบ้านสาแพะ
> ศึกษา เรียนรู้สระพวง หีบทรัพย์ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ของขวัญจากศูนย์เรียนรู้การฟื้นฟูเหมืองปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง)
> สนุกไปกับกิจกรรม Board Game ถอดรหัสนวัตกรรมศาสตร์พระราชา
> รับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

🗓 วันเสาร์ที่ 24 – วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 (2 วัน 1 คืน)
✅ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ที่ https://shorturl.asia/rfCsH

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ เนยหอม 099-397-5333 และจอย 094-403-4245
*ผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจะได้ใบประกาศนียบัตรจากทางโครงการ
สามารถนำไปใช้เป็นหนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาตนเองในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจากคุรุสภาได้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *