ขอให้ทุกท่านมีส่วนบุญใหญ่ด้วยกันโดยไม่มีประมาณ #ไถ่ชีวิตเป็นมหาทานครั้งที่ 248 #ปล่อยปูทะเล #ปูม้า 50 โล

วันวิสาขบูชา วันเพ็ญพุธเดียวประจำปี 2564
ถวายเป็นพุทธบูชา และองค์หลวงปู่พระอุปคุตณ สะพานสราญวิถี
วิหารหลวงปู่พระอุปคุตประจวบคีรีขันธ์
เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564
ที่ผ่านมาอนุโมทนาสาธุ
ติดตามคติธรรม ข่าวสารงานบุญมูลนิธิธรรมดี
Official Linehttps://bit.ly/2VaWeV1
โทร 090-910-2332
โทร 092-956-1145

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *