ข่าวดี! ช่วยกระบือได้แล้ว 8 ตัว ภายในวันเดียว

อนุโมทนากับทุกท่านที่เมตตาร่วมบุญเกือบสี่แสนบาท
เป้าหมาย คือ 18 ตัว บวกลูกในท้องอีก 4 รวมเป็น 22 ชีวิต
#เชิญร่วมบุญครั้งยิ่งใหญ่#ครั้งแรกประจำปี 2565
#ไถ่ชีวิตกระบือ 18 ตัว 22 ชีวิตจากโรงเชือด
#ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 268

วันที่ 18 มิถุนายน โครงการทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด
นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 18

โดยมูลนิธิธรรมดี มูลนิธิพุทธภูมิธรรม และเครือข่ายปุญภาคี
ผู้มีหัวใจแห่งพระโพธิสัตว์
ในจำนวน 18 ตัว มีกระบือเผือก 1 ตัว ชื่อแก้ว
มีความสมบูรณ์ สวยสง่า เจ้าของขายราคา 75,000 บาท
และร้องไห้ทันทีที่มูลนิธิฯ ขอซื้อไว้ เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ
ถวายเป็นกระบือทรงเลี้ยงต่อไป
กราบอนุโมทนากับผู้มีจิตเมตตาทุกท่าน

รายนามเจ้าภาพ 1 ตัว
1. คุณโสภาพรรณ – คุณยุทธนา ถิระปรารมณ์
2. ครอบครัวคุณสันติ-คุณจารุวรรณ์ วนกิจไพบูลย์ 50,000 บาท
3. คุณวิรัตน์-คุณธนัชพร คุณารัตนอังกูร 50,000 บาท

เจ้าภาพสมทบ
4.คุณวรวุฒิ อัจฉริยศรีพงศ์ 5,000 บาท
5.คุณอโณทัย-คุณจอย เวทยากร 4,000 บาท
6.คุณศรินทร พันธุ์โสภา 5,000 บาท
7. คุณสุวรรณา วงศ์วังไพศาล 5,000 บาท

** และเชิญร่วมพิธีสู่ขวัญควายครั้งแรก ในรอบหลายปีณ คอกกระบือทรงเลี้ยง
โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สอนวิถีชีวิตคนกับควาย จ.สระแก้ว

***เชิญร่วมบุญที่บัญชี มูลนิธิธรรมดี เพื่อสรรพสัตว์
กสิกรไทย เลขที่ 026-2-37337-3


แจ้งสถานะการร่วมบุญที่
มูลนิธิธรรมดี
Official Line
☎️ 061-449-6965
อนุโมทนาสาธุการ
#ยิ่งบอกต่อยิ่งได้บุญ
Facebook มูลนิธิธรรมดี
Line @dfoundation

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *