ข่าวดี! ท่านที่บูชาองค์หลวงปู่พระอุปคุต ปางจกบาตร (กิ๋นบ่เสี้ยง)

ข่าวดี! ท่านที่บูชาองค์หลวงปู่พระอุปคุต ปางจกบาตร (กิ๋นบ่เสี้ยง)
องค์ต้นแบบผ่านพิธีเจริญพุทธาภิเษก

ในวันเพ็ญพุธแรกของปี วันมาฆบูชา ณ วิหารหลวงปู่พระอุปคุต ประจวบฯ
สามารถรับได้ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ผลงาน ศิลปินพุทธศิลป์ งานหล่อทองเหลืองนอก โทนสี patina พร้อมฐานหินอ่อน

องค์ใหญ่ 9 นิ้ว สูง 45 ซม
องค์เล็ก 5 นิ้ว สูง 29 ซม

บนฐานจารึกตราโลกุตรธรรม
มรรคสี่ ผลสี่ นิพพานหนึ่ง มูลนิธิธรรมดี

ร่วมบุญที่กสิกรไทย
มูลนิธิธรรมดี 026-2-25377-7

Official Line
☎️ 061-449-6965

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *