ข่าวดี! ปิดรับบริจาค #ไถ่ชีวิตกระบือ

ตอนนี้ได้เกินเป้า คือ 20 ตัว บวกลูกในท้องอีก 4
รวม 24 ชีวิต และได้ช่วยกระบือเผือก เพศผู้ 1 ตัว
ชื่อ น้องแก้ว อายุ 4 ปี
ยอดปัจจัยจากทุกท่าน ผ่านมูลนิธิธรรมดี
#ไถ่ชีวิตเป็นมหาทานครั้งที่ 268
ภายใน 4 วัน ตั้งแต่ 9-12 มิถุนายน คือ
เจ็ดแสนสามหมื่นสองพันบาท (732,000 บาท)

เดิมตั้งเป้าไว้ที่ 18 ตัว
** ท่านที่ประสงค์ร่วมไถ่ชีวิตกระบือและพิธีสู่ขวัญกระบือ ที่โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 18 มิถุนายนนี้ เวลา 8.30 น
กรุณาแจ้งชื่อนามสกุลและเบอร์ติดต่อ ทางมูลนิธิฯ ด้านล่าง
เนื่องจากมีระเบียบปฏิบัติก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้เข้างาน
ท่านที่ไม่ได้แจ้งชื่อล่วงหน้า จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมพิธี
ขอความกรุณาน้อมจิตร่วมอนุโมทนา **

ขอกราบสาธุกับผู้ร่วมบุญทุกท่านที่ร่วมบุญ ดังรายนามบางส่วน ต่อไปนี้

เจ้าภาพ 1 ตัว

1.คุณโสภาพรรณ – คุณยุทธนา ถิระปรารมณ์ 40,000 บาท
2.ครอบครัวคุณสันติ วนกิจไพบูลย์ 50,000 บาท
3.คุณวิรัตน์-คุณธนัชพร คุณารัตนอังกูร 50,000 บาท
4.คุณสุวรรณา วงศ์วังไพศาล และ คุณชลริสา กันทราศยศ 55,000 บาท
5.คุณวิมลรัตน์ เจริญศักดิ์วัฒนา 50,000 บาท
6.พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท 50,000 บาท
7. คุณเสาวภา งามประมวล 50,000 บาท
8.คุณพิมพา สุวรรณน้อย (พี่หวา) 50,000 บาท

เจ้าภาพสมทบ
9. คุณแม่ กิมกี เกศตระกูล 20,000 บาท
10.คุณวิชชุดา ไตรธรรม 10,000 บาท
11.คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย 10,000 บาท
12.คุณอัมภาพร พิสุทธิกุล 10,000 บาท
13.คุณระวิวรรณ คีรีกุลพันธ์ 10,000 บาท
14.คุณพรรณพิลัย ลิมปิวิวัฒน์กุล 10,000 บาท
15.คุณรัฐพงษ์ เทวสิริโชคชัย 10,000 บาท
16.คุณปีติพล วัชรวสุนธรา 5,955 บาท
17.คุณวรวุฒิ อัจฉริยศรีพงศ์ 5,000 บาท
18.คุณศรินทร พันธุ์โสภา 5,000 บาท
19.คุณจรูญศรี วันเกิดผล 5,000 บาท
20.คุณมนัสนันท์ วิลาบัณฑิตย์ 5,000 บาท
21.คุณอโณทัย-คุณจอย เวทยากร 4,000 บาท
22.คุณฉันทวรรณ เลิศสิทธิพันธ์ 4,000 บาท

**กราบขออภัยที่ไม่ได้ระบุรายชื่อผู้ร่วมบุญทุกท่าน **
มูลนิธิธรรมดี
Official Line
https://bit.ly/3y1qfLI

☎️ 061-449-6965
อนุโมทนาสาธุการ
“ ผู้ทำสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้น ผู้ให้ชีวิตย่อมได้ชีวิต”


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *