ข่าวดี! เชิญผู้บริหารองค์กร สถานศึกษา

ข่าวดี! เชิญผู้บริหารองค์กร สถานศึกษา
ครูอาจารย์ พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้สนใจ
เข้าร่วมโครงการ ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด
นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 21
ชมความสนุกสนานครั้งที่ผ่านมา
https://youtu.be/-moF5LMEF1o
ตะลุยดินแดนเกลือสินเธาว์ สวนเกษตรกรของพ่อ
โครงการสาธิตการปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครราชสีมา
* ปลูกจิตสำนึกรักษ์ป่า เรียนรู้การแก้ปัญหาดินและน้ำ
* ศึกษาเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักแห้ง สูตรพระราชทาน
* กิจกรรม “ธรรมดีช่วยเพื่อน” มอบพันธุ์โคให้กับชาวบ้านและปล่อยปลากินพืช
* พบกับนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้สำหรับเยาวชนในศตวรรษที่ 21 Interactive Board Game
* ถอดรหัสพระอัจฉริยภาพในหลวง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนระดับสากล UN SDG 2030
* สร้างความเข้าใจในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้
🗓วันเสาร์ที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 (2 วัน 1 คืน)
สมัครได้ที่ https://bit.ly/3TeHWSI
☎️ 099-397-5333
084-663-9732

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *