คณะสงฆ์วัดปทุมวนาราม และกัลยาณมิตรมูลนิธิธรรมดี ร่วมกันสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา

ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ศาลาพระราชศรัทธา
น้อมถวายผ้าไตร จตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์

ด้วยอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
ด้วยเดชานุภาพแห่งบุญกุศลทั้งมวล
ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน

Facebook มูลนิธิธรรมดี
ติดตามข่าวสารงานบุญทาง
Official Line

10 มกราคม 2566

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *