ครั้งแรก! #ปล่อยปลาบึก #6 จำนวน 599โล (60 ตัว) บนเกาะรูปหัวใจ ทุ่งทะเลหลวง สุโขทัย เชิญทุกท่านร่วม #ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 267

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 น
กราบสักการะ พระพุทธรัตนสิริสุโขทัย ณ มณฑปกลางเกาะ
เกาะรูปหัวใจ ทุ่งทะเลหลวงเกิดขึ้นมาจากแนวคิด
โครงการแก้มลิง เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมภัยแล้ง
เป็นที่เก็บน้ำไว้ใช้ในยามหน้าแล้ง
ในโอกาสนี้ มูลนิธิธรรมดีจะมอบหนังสือประวัติศาสตร์
ตามรอยพระยุคลบาทให้แก่ 80 โรงเรียน และ 4 วัด
ในจังหวัดสุโขทัยและกำแพงเพชร รวม 352 รร
** ปัจจัยร่วมบุญในการไถ่ชีวิตเป็นมหาทานของทุกท่าน
ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ นำไปสมทบทุน
การส่งต่อปัญญาให้เยาวชนทั่วประเทศ
โครงการมอบหนังสือประวัติศาสตร์ ตามรอยพระยุคลบาท
ประจำปี 2565 แก่ 590 โรงเรียนๆ ละ 15,000 บาท
ยอดรวม 8,850,000 บาท (8.85 ล้านบาท)
โดยมูลนิธิธรรมดี ร่วมบุญ 5.9 ล้านบาท
มอบไปแล้ว 268 โรงเรียน
เชิญร่วมบุญที่บัญชีมูลนิธิธรรมดี
ทอดผ้าป่าหนังสือดี สังคมดี
เลขที่ 772-2-31154-4
กสิกรไทย เซ็นทรัลเวิลด์
โทร
097-2562599
061-4496965
Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *