ครั้งแรก! ปล่อยพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 10,000 ตัว ในอ่างอาบน้ำในพระราชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดนครสวรรค์

ครั้งแรก! ปล่อยพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 10,000 ตัว
ในอ่างอาบน้ำในพระราชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดนครสวรรค์

ขอให้ทุกท่านและทุกดวงจิตในอนันตจักรวาลได้มีส่วนร่วมในบุญใหญ่นี้ จากการ
#ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 244 ส่วนหนึ่งของโครงการ
#ตามรอยพระราชา
ครั้งที่ 12 ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา
ร่วมด้วยคณะครูอาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือกจากทั่วประเทศ
สนับสนุนโดย บริษัท ทิพยประกันภัยจำกัด มหาชน
ศูนย์คุณธรรมมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดและมูลนิธิธรรมดี
และเชิญทุกท่านร่วมบุญใหญ่

#ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 245
#ปล่อยปูทะเล
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จันทบุรี

#ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน
ครั้งที่ 246
#ปล่อยปลา
9,999 ตัว
ในวันจักรีอังคารที่ 6 เมษายน 2564

ณ วัดกู้ (วัดพระนางเรือล่ม) ปากเกร็ดนนทบุรี

จากนั้น สวดคาถามหาจักรพรรดิ มงกุฎพระพุทธเจ้า นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา
ถวายเป็นพุทธบูชา และสมเด็จบูรพกษัตริย์แห่งสยามประเทศทุกๆ พระองค์

ร่วมบุญตามจิตศรัทธาที่ กสิกรไทยมูลนิธิธรรมดี

เพื่อสรรพสัตว์ 026-2-37337-3

092-956-1145
098-268-6813

อนุโมทนาสาธุ
มูลนิธิธรรมดี Official Line

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *