ครั้งแรก! วิสาขบูชานี้ #ปล่อยปลาหน้าเขียง 599 โล บนแพ ลงแม่น้ำแคว กาญจนบุรี

ครั้งแรก! วิสาขบูชานี้ #ปล่อยปลาหน้าเขียง 599 โล บนแพ
ลงแม่น้ำแคว กาญจนบุรี
#ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 264
ถวายเป็นพุทธบูชา

เสาร์ 14 พฤษภาคม 2565
และร่วมมอบหนังสือตามรอยพระยุคลบาท ให้ รร 30 แห่งในกาญจนฯ

มอบไปแล้ว 267 รร
เป้าหมาย 590 รร ทั่วประเทศ
รายชื่อ https://bit.ly/3BCFXiF

เชิญร่วมบุญที่บัญชีมูลนิธิธรรมดี
ทอดผ้าป่าหนังสือดี 772-2-31154-4 กสิกรไทย

**ปัจจัยร่วมบุญในการไถ่ชีวิตของทุกท่าน ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ สมทบทุน
การส่งต่อปัญญาให้เยาวชนทั่วประเทศ**

มูลนิธิธรรมดี
Line https://bit.ly/2VaWeV1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *