ครั้งแรก! เชิญร่วมบุญถวายพระพุทธรูปปางห้ามญาติ
เทียนพรรษาสวนจิตรลดา ผ้าไตร ผ้าอาบน้ำฝน

แด่พระสุปฏิปันโน จันทบุรีตราด
ลป บัวเกตุ
ลป บุญส่ง
ลป ติ๊ก
หลวงตาขาว
ลพ สุชิน
พอจ อนันต์
พอจ ชานนท์

ร่วมบุญที่กสิกรไทย มูลนิธิธรรมดี
026-2-25377-7

**เชิญร่วมบุญ
✨สร้างพระขาวกลางทะเลใหญ่ที่สุดในโลก
✨สร้างพระอุโบสถใหญ่ที่สุดในโลก
✨สร้างพระเจดีย์สามกษัตริย์แห่งเดียวในโลก

ร่วมบุญที่มูลนิธิธรรมดี กสิกรไทย
772-2-36292-0

กำหนดการ
https://bit.ly/3L1c6DF

มูลนิธิธรรมดี
Line https://bit.ly/2VaWeV1
☎️ 061-449-6965

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *