ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ต่อองค์หลวงปู่มั่นต่อบุพการี เป็นสิ่งที่ควรสรรเสริญ ……

 

ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ต่อองค์หลวงปู่มั่นต่อบุพการี เป็นสิ่งที่ควรสรรเสริญ ……
น้อมนำบุญจากการถวายหนังสือธรรมะ 99 เล่ม
ในวาระ 151 ปี ชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
บุคคลสำคัญของโลกโดยองค์การยูเนสโก

ถวายแด่พระครูวุฒิธรรมานุกิจ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต
วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 เป็นชุดที่ 21 จาก 99

วัดปัจจุบัน มีผู้ร่วมบุญมาแล้ว 4,562 เล่ม
* สำหรับถวายวัด 46 แห่ง (เป้าหมาย 99 วัด)
ร่วมบุญตามจิตศรัทธาที่กสิกรไทย
บริษัท ไดเร็ค มีเดีย
0382502035ติดต่อที่ https://lin.ee/23srGai086 884 2449

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *