ความดีล้านความหมาย..

การทำความดีที่ยิ่งใหญ่ คือ การเป็นผู้ให้ โดยไร้ตัวตน … ไม่หวังผลตอบแทน
มูลนิธิธรรมดีได้คัดเลือกบุคคลต้นแบบของสังคม
ที่สมควรได้รับหนังสือ ตามรอยพระยุคลบาท รัชกาลที่ ๙
เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด การทำความดี ด้วยปณิธานอันมุ่งมั่นแน่วแน่
เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ทำความดี
เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อนมนุษย์ สืบต่อไป

มอบหนังสือให้กับ …พลตรี นายแพทย์เหรียญทอง แน่นหนา
ณ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

มอบหนังสือให้กับ … คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์
ณ มูลนิธิร่วมกตัญญู


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *