…ชาวบ้านอำเภอวิเศษชัยชาญ ยังรอความช่วยเหลือจากท่านอยู่

อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญบริจาคใหญ่ในครั้งนี้
ยอดปัจจัย ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565
30,131.99 บาท

เชิญผู้มีจิตแห่งพระโพธิสัตว์ ‘ธรรมดี’ ร่วมกัน เยียวยาบ้านสี่ร้อย
ร่วมบุญบริจาคถุงยังชีพจำนวน 400 ชุด 300,000 บาท
และมอบชุดหนังสือมรดกแห่งแผ่นดิน
ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ 40 โรงเรียน
เพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวบ้าน ครูอาจารย์
นักเรียนในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองต่อไป
เชิญร่วมบุญที่บัญชีมูลนิธิธรรมดี
026-2-37337-3

กสิกรไทย สยามสแควร์
เชิญร่วม #โครงการทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด
นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 23
หนึ่งวันตามรอยแม่ ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง
ธรรมดีร่วมกัน เยียวยาบ้านสี่ร้อย
*ศูนย์ศิลปาชีพ สีบัวทอง
*อนุสาวรีย์ขุนรองปลัดชู วัดสี่ร้อย
สมัครที่ https://bit.ly/3z0Co5D
Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line

☎️ 065-0961595

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *