ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี และกัลยาณมิตร เป็นตัวแทนคนไทยอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานจาก

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ไปประดิษฐาน ณ Nelligala International Buddhist Center
เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา ในโอกาสมหามงคลนี้ ท่านทูตพจน์ หาญพล
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ
ประธานสนามบินนานาชาติโคลัมโบ บันดารานาเยก
พระธรรมรัตนเถโร เจ้าอาวาสวัด Nelligala International Buddhist Center พร้อมศรัทธาสาธุชนชาวศรีลังกาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เป็นการเชื่อมสัมพันธที่มีมากว่า 700 ปี
ของประเทศไทยและศรีลังกา

กราบอนุโมทนาสาธุกับทุกท่าน สาธุ 🙏
Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *