ดอกซากุระบานที่ญี่ปุ่น ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์มหาวิหาร

Nihonbara Homyo-in และพิธีฉลองวันพระพุทธศาสนา
นานาชาติ ประจำปี 2567
วัด Nenbutsushu เมืองเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น
สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เป็นผู้แทนคณะสงฆ์ไทย

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี
แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เสด็จเป็นองค์ประธาน
โดยมีประมุขสงฆ์ และราชวงศ์จากประเทศต่างๆเข้าร่วม
พระเดชพระคุณ หลวงพ่อ ดร.เกียวเซ เอ็นชินโจ
ผู้ก่อตั้งวัดเน็นบุตสึชู ซัมซุงโปซัน มุเรียวจุจิ

ผู้ก่อตั้งการประชุมสุดยอดผู้นำพุทธโลก
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
บันทึกเหตุการประวัติศาสตร์โดย
ดนัย จันทร์เจ้าฉาย
มูลนิธิธรรมดี
Line @dfoundation
7 เมษายน 2567

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *