ด้วยปณิธาน ประหยัดสูง ประโยชน์สุด ช่วยซับน้ำตาญาติผู้วายชนม์

เผาศพจนเตาระเบิด!
วัดชลประทานรังสฤษฏ์
เร่งสร้างสุคติสถาน นวัตกรรมการฌาปนกิจ
กำหนดเสร็จ ตุลา 2564
ด้วยปณิธาน ประหยัดสูง ประโยชน์สุด
ช่วยซับน้ำตาญาติผู้วายชนม์
ดูแลอุปถัมภ์ ไม่ให้มีศพอนาถา

ร่วมบุญใหญ่ ครั้งหนึ่งในชีวิต
สร้างสุคติสถาน บ้านหลังสุดท้ายก่อนย้ายภพภูมิ

โทร 083-303-9425

ร่วมบุญที่บัญชี วัดชลประทาน
บัญชีกรุงไทย 1230124772
บัญชีไทยพาณิชย์ 3132722615
บัญชีกสิกรไทย 1422299899
บัญชีกรุงเทพ 2074279544


มูลนิธิธรรมดี
Line @dfoundation

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *