ตลอดพรรษา พุทธศักราช 2565

เชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่าน
น้อมถวายกาย วาจา ใจ เป็นพุทธบูชา
โดยการปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยทาน ศีล และภาวนา

เชิญร่วมฟังธรรมะในสวนป่ากลางกรุง
ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร

พระครูสังฆวิสุทธิ์ (พระธมฺมธโร ครูบาแจ๋ว)
วัดป่าวิเวกวัฒนาราม จังหวัดมุกดาหาร

เมตตาแสดงธรรม และนำปฏิบัติในช่วงเข้าพรรษา
เวลา 18.00 – 20.00 น

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม
วันพุธที่ 24 สิงหาคม
วันพุธที่ 21 กันยายน

หรือรับชมผ่านทาง Facebook Live
มูลนิธิธรรมดี https://bit.ly/3RsRyse
Danai Chanchaochai https://bit.ly/3c3Gtxc
และยูทูบ Danai Life

ติดตามข่าวสารงานบุญทาง
Official Line
https://bit.ly/2VaWeV1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *