น้อมนำบุญให้ทุกท่าน #ตักบาตรเติมบุญครั้งที่ 63

พระภิกษุสามเณร แพทย์พยาบาลปลาบปลื้มใจ
ผู้ร่วมบุญสุขใจ อิ่มเอมใจ
#ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 63 จำนวน 392 กล่อง
ยอดรวม 5,148 กล่อง
จันทร์ที่ 12 ก.ค. 2564

ถวายวัดปทุมฯ ถวายต่อที่วัดพระยายัง
และส่งมอบสถาบันบำราศนราดูร
โดยมี นพ วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล รอง ผอ.
รับมอบสนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช
เพื่อประทานขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์
รายนามผู้ร่วมบุญ https://bit.ly/3i5AxU6
กราบอนุโมทนาสาธุ 🙏
ติดต่อLine : @dmgbooks
☎️098-268-6813☎️086-884-2449
#Dchoiceอร่อยทุกที่
มูลนิธิธรรมดี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *