#ตักบาตรเติมบุญ สัญจร วัดมเหยงคณ์

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์
สามเณรปลูกปัญญา วัดมเหยงคณ์
วันอาทิตย์ที่ 7 พ.ค. 66
คณะมูลนิธิธรรมดี 60 ท่าน ได้เข้ากราบนมัสการพระเดชพระคุณพระภาวนาเขมคุณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี )
ณ อาคารสถาบันวิปัสสนาวิชชาลัย ชั้น 3 วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา
ในการนี้พระเดชท่านเจ้าคุณ ฯ ได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาโปรดคณะญาติธรรมเป็นกรณีพิเศษ
ยังความปิติแก่คณะ ฯ เป็นอย่างยิ่ง
Facebook มูลนิธิธรรมดี

www.dhamdeetour.com
**ร่วม #ตักบาตรเติมบุญ ทุกวันพระ
ติดต่อ Official LINE DMG

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *