ตำนานความศักดิ์สิทธิ์ พระปฐมเจดีย์ รู้แล้ว…ต้องไปตามรอยฯ

ตามรอยเสด็จ … สักการะองค์พระปฐมเจดีย์
กราบพระร่วงโรจนฤทธิ์
พระโสณะและพระอุตตระ พระธรรมทูตที่พระเจ้าอโศกมหาราช
นิมนต์ให้อัญเชิญพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ในสุวรรณภูมิ

ครั้งแรก! เรียนรู้ ทำกิน สร้างอนาคต
ที่โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม
หนึ่งเดียวในโครงการพระราชดำริ 5,151 โครงการ

📕 ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 27
🗓วันเสาร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 (2 วัน 1 คืน)
เนยหอม 099-397-5333 แอมมี่ 096-145-3515

สมัครที่ https://bit.ly/3J26r10
https://www.facebook.com/thekingjourneyth

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *