ตามรอยเสด็จ … สักการะองค์พระปฐมเจดีย์กราบพระร่วงโรจนฤทธิ์

พระโสณะและพระอุตตระ พระธรรมทูตที่พระเจ้าอโศกมหาราช
นิมนต์ให้อัญเชิญพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ในสุวรรณภูมิ
ครั้งแรก! เรียนรู้ ทำกิน สร้างอนาคต
ที่โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม
หนึ่งเดียวในโครงการพระราชดำริ 5,151 โครงการ
? ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 27

?วันเสาร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 (2 วัน 1 คืน)

❌เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้
ที่ https://bit.ly/3J26r10

☎️ เนยหอม 099-397-5333 แอมมี่ 096-145-3515 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *