ถวายเทียนพรรษาสวนจิตรลดา เทียนเเสงจันทร์

พระพุทธรูปธรรมดี ศิลปะสุโขทัย ปางห้ามญาติ
ผ้าไตรครอง 9 ขันธ์ สังฆาฏิสองชั้น เนื้อผ้ามัสลินมงกุฎ
ถวายหนังสือตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง
หนังสือตามรอยพระยุคลบาท ในหลวงรัชกาลที่ ๙
หนังสือในหลวงในดวงใจ และจตุปัจจัยไทยธรรม
ณ วัดมาบจันทร์ จ.ระยอง
พร้อมฟังเทศนาธรรม และรับพร จากพระอาจารย์อนันต์

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน
เทศกาลถวายเทียนพรรษา สวนจิตรลดา 2565
และพระพุทธรูปธรรมดีปางห้ามญาติ ศิลปะสุโขทัย
แด่พ่อเเม่ครูอาจารย์สายหลวงปู่มั่น

ทั้งหมด 5 เส้นทาง 28 วัดทั่วประเทศ

รายละเอียด https://bit.ly/3A5POic
ครั้งที่ 2/2565
พฤหัสบดี 14 – เสาร์ 17 กรกฎาคม 2565 (4 วัน 3 คืน)
แผ่นดินธรรมหลวงปู่มั่น อุดรธานี – หนองบัวลำภู


ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพตามศรัทธาที่
กสิกรไทย มูลนิธิธรรมดี
026-2-25377-7
Official Line

https://bit.ly/2VaWeV1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *