ถอดรหัส 5 New Mindset รับโลกวิถีใหม่

เมื่อโลกเปลี่ยนไป ใจเราย่อมเปลี่ยนแปลง วิกฤตการณ์โควิด 19
ที่โลกกำลังเผชิญความ เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
ไม่เว้นทั่วทุกทวีป ทุกประเทศ ทุกสังคมบนพื้นพิภพ
ไม่ว่ายากดีมีจน เศรษฐีหรือยาจก
ทำให้เราต้องเปลี่ยนแปลง Mindset (อ่านต่อ) …
https://bit.ly/3pzNaKq

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *