ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 18

ใหม่ เจริญปุระ ชวนคนไทยตามรอยพระราชา
ช่วยกันรักษา ดินน้ำลมไฟ ผืนแผ่นดินให้อุดมสมบูรณ์

เชิญทุกท่านร่วมโครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 18”
เยือนกาสรกสิวิทย์ ถอดบทเรียน “คนสอนควาย ควายสอนคน” จ.สระแก้ว
📅 วันเสาร์ที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 (2 วัน 1 คืน)

📃 เปิดรับสมัครครู-อาจารย์ ผู้ปกครอง ผู้บริหารองค์กร

และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการตามรอยพระราชา เพื่อร่วมสืบสานศาสตร์พระราชา พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และร่วมกันถ่ายทอดนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด พร้อมแนวทางการปลูกฝังคุณธรรม ๕ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู ให้เกิดขึ้นเป็นวัฒนธรรมที่ยั่งยืนในสังคมไทยสืบไป

❌ เปิดรับสมัครตั้งวันนี้ – วันที่ 9 มิถุนายน 2565
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://bit.ly/3MzVLX3
📣 ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือก วันที่ 10 มิถุนายน 2565 (ประกาศผลทาง FB: ตามรอยพระราชา – The King’s Journey)

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตร 2 วัน 1 คืน และชำระค่าลงทะเบียนท่านละ 2,500 บาท จากราคาปกติ 24,500 บาท โดยผู้สมัครจะต้องชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าหลักสูตร วิทยากร และอุปกรณ์ตลอดการทำกิจกรรม

ปล. หากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่ได้ดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ และหากชำระเงินยืนยันสิทธิ์ แต่ไม่สามารถมาเข้าร่วมโครงการได้ในวันจัดกิจกรรม ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน และขอตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมโครงการในครั้งต่อไปไม่ว่ากรณีใด ๆ
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณจารุกัญญ์ (เนยหอม) 099-397-5333 และคุณอารยา (อาร์ม) โทรศัพท์ 084-663-9732
กรุณาศึกษาหมายเหตุก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

1. ผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจะได้ใบประกาศนียบัตรจากทางโครงการ (สำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมครบตลอดหลักสูตรเท่านั้น)
2. ผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม และต้องมีผลตรวจ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Test โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง
ก่อนเดินทางมาร่วมโครงการ (พร้อมเตรียมหลักฐานยืนยันการฉีดวัคซีน)

ปล. กรณีได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม ต้องได้รับบูสเตอร์เข็ม 3 แล้ว จึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้

🙏 กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่กรุณาสมัครเข้าร่วมโครงการ
ชมคลิป https://youtu.be/9VghCjivn3M

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *