ที่สุด คือ ความว่างหลวงพ่อโพธินันทะ

https://www.youtube.com/watch?v=K79Qr3PR6p0

หลวงพ่อโพธินันทะเมตตาเเสดงธรรม
หัวข้อ “ที่สุด คือ ความว่าง”

ณ สำนักงานมูลนิธิธรรมดี

กราบอนุโมทนาบุญ
สาธุ สาธุ สาธุ
#มูลนิธิธรรมดี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *