ท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเมธีวชิโรดม (ท่านว.วชิรเมธี)

รับอาราธนาเพื่อปาฐกถาพิเศษ
จากสถาบัน “นาลันทา มหาวิหาร”
แห่งวัดเนนบุตชูสุ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น

พระพุทธศาสนานิกายเนนบุตชูสุ
นับว่าเป็นนิกายทางพระพุทธศาสนาร่วมสมัย
ที่ทรงความสำคัญมากนิกายหนึ่งในยุคปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น

การปาฐกถาเกียรติยศในครั้งนี้
ว่าด้วยเรื่องที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกยุคปัจจุบัน
นั่นคือ ว่าด้วยเรื่อง “We Are All Interconnected”(โลกทั้งผองล้วนเป็นพี่น้องกัน) การปาฐกถาเชิงวิชาการครั้งนี้
จัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองการเปิด “นาลันทามหาวิหาร”
ซึ่งเพิ่งเปิดตัวสู่โลกไปเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา
และท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี)
นับเป็นองค์ปาฐกรูปแรกในประวัติศาสตร์
ที่ได้รับอาราธนาให้มาทำหน้าที่อันทรงความสำคัญยิ่ง
ในครั้งนี้

ตลอดการปาฐกถา ได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนชาวญี่ปุ่นทั้งพระสงฆ์
และพุทธิกชนชาวเนนบุตชูสุ จำนวนกว่า ๕๐๐ คน อย่างล้นหลามเต็มห้องประชุม
ในตอนจบของปาฐกถา ผู้เข้าร่วมสัมมนากว่าห้าร้อยคน ได้ลุกขึ้นยืนปรบมือยาวนาน
กว่า ๕ นาที ซึ่งนับว่าเป็นการให้เกียรติและแสดงความชื่นชมต่อเนื้อหาที่นำมาแบ่งปัน
ในครั้งนี้อย่างสูงยิ่ง

เมื่อเสร็จสิ้นการปาฐกถาธรรม
อธิการบดีของสถาบันนาลันทามหาวิหาร
และคณะผู้บริหารได้นำคณะของท่านเจ้าคุณอาจารย์ฯ
เยี่ยมชมสำนักห้องสมุด และห้องพระพุทธปฏิมาองค์สำคัญ
ของสถาบันด้วยน้ำใจไมตรีอันงดงามยิ่ง

ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน
จึงขอประกาศอนุโมทนาสาธุการมายัง
พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส
อธิการบดีแห่งสถาบันนาลันทามหาวิหาร
ที่ถวายการต้อนรับอย่างอบอุ่นยิ่งตลอดการเยี่ยมเยือน
และขออนุโมทนาเป็นพิเศษสำหรับ ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย
สำหรับการประสานงาน
และ การแปล อันยอดเยี่ยมตลอดการเยี่ยมเยือนในครั้งนี้

ขอบคุณเพจ พระเมธีวชิโรดม – ว.วชิรเมธี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *