ธรรมสมบัติจากพระพุทธเจ้า#พระธัมมธโร #ครูบาแจ๋ว


เชิญฟังธรรมบรรยาย https://youtu.be/j_UVLwQQSQo

ครั้งที่ 2 เชิญร่วมฟังธรรมในสวนป่ากลางกรุง
ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร

พระครูสังฆวิสุทธิ์ (พระธมฺมธโร ครูบาแจ๋ว)
วัดป่าวิเวกวัฒนาราม จังหวัดมุกดาหาร

เมตตาแสดงธรรม และนำปฏิบัติในช่วงเข้าพรรษา
เวลา 18.00 – 20.00 น

ครั้งที่ 2 : พุธที่ 24 สิงหาคม
ครั้งที่ 3 : พุธที่ 21 กันยายน

หรือรับชมผ่านทาง Facebook Live
มูลนิธิธรรมดี https://bit.ly/3RsRyse
Danai Chanchaochai https://bit.ly/3c3Gtxc
และยูทูบ Danai Life

ติดตามข่าวสารงานบุญทาง
Official Line
https://bit.ly/2VaWeV1

โทร 092-9561145

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *