นักบริหารทึ่ง! ถอดรหัสภาวะผู้นำวิถีพุทธ ยังทันสมัยแม้ก้าวสู่ยุคดิจิทัล

รายการ #Human_Talk #ThinkingRadio
ฟังคลิป ep 2
แม้ว่ากาลเวลาจะผ่านมาเนิ่นนานถึง 2500 กว่าปี
แต่บรรดาซีอีโอและนักบริหารชั้นนำ
ต่างพากันประหลาดใจ เมื่อได้ถอดรหัสการสร้างองค์กร
ที่ยั่งยืนของพระพุทธเจ้าที่ทรงวางเป้าหมาย วิสัยทัศน์
การจัดองค์กร การบริหารงานบุคคล การอำนวยการ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ย้อนฟัง ep 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *