นุโมทนาสาธุกับกัลยาณมิตรมูลนิธิธรรมดีทุกท่าน

ที่ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสวดพระอธิธรรม
ถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่หลวงปู่ไพบูลย์ สุมังคุดโล
วัดดอยเทพนิมิตรสุดเขตแดนสยาม จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567

พระครูสุทธิญาณโสภณ (พระอาจารย์ธวัชชัย สุตธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดน้ำตกจำปาทอง และวัดป่าดอยหลวง
เจ้าคณะอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

เมตตาเป็นองค์แสดงธรรม
อดทน ชนะทุกอย่าง
ใจดี ทุกอย่างดีหมด …
คติธรรม หลวงปู่ไพบูลย์

กราบอนุโมทนาสาธุ
เชิญติดตามข่าวสารงานบุญ
Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line @dfoundation
?098-268-6813
?092-956-1145

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *