#น้องๆอนุบาลขอห้องน้ำที่สะอาด ไม่ถูกงูกัด! ไม่ถูกตะขาบต่อย!

เชิญทุกท่านร่วมสร้างห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ และสนามเด็กเล่น
มอบให้นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งขาม จังหวัดเพชรบุรี
ด้วยปัจจุบัน ห้องน้ำและสนามเด็กเล่นของโรงเรียนบ้านทุ่งขาม
อยู่ในพื้นที่ต่ำ รอบๆบริเวณโรงเรียนติดกับป่าอ้อย
ในช่วงฤดูฝนก่อให้เกิดน้ำกักขัง มียุงชุกชุม และสัตว์มีพิษออกมา ทำให้นักเรียนอาจได้รับอันตราย
จึงขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมบุญกันจัดสร้างห้องน้ำ
จำนวน 4 ห้อง ห้องอาบน้ำ 1 ห้อง
และสนามเด็กเล่น ขนาด 6×18 เมตร พร้อมอุปกรณ์กีฬา
งบประมาณในการจัดสร้าง 150,000 บาท

เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งขาม
ได้มีห้องน้ำและสนามเด็กเล่นที่ดี สะอาด ปลอดภัยจากสัตว์มีพิษ
#ตามรอยพระราชา ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 22 วันที่ 12-13 ตุลาคม 2565
ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดิน ชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง
โครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประจวบคีรีขันธ์
ร่วมบุญที่กสิกรไทย
มูลนิธิธรรมดีเพื่อ โครงการทอดผ้าป่า หนังสือดีสังคมดี
เลขที่ 772-2-31154-4

Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line

https://bit.ly/2VaWeV1

ชมคลิปน่ารักๆ จากนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งขาม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *