น้องๆ โรงเรียนบ้านสาแพะ จังหวัดลำปาง ตั้งอกตั้งใจ

ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และพระราชาในนิทาน
ในพิธีเปิดโครงการทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชาครั้งที่ 37
จากนั้นรับมอบหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียน พร้อมทุนการศึกษา
ขออนุโมทนากับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่เห็นความสำคัญของการให้แสงสว่างทางปัญญา
แก่เยาวชนลูกหลานไทย สาธุ ?

ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้าง #มหาทานบารมี ครั้งที่ 338
มอบทุนการศึกษา เสื้อกีฬา
หนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 6
และมอบชุดหนังสือแสงแห่งปัญญา ให้เรือนจำกลางจังหวัดระยอง

โครงการตามรอยพระราชาครั้งที่ 38
ณ โครงการศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ
อ่างเก็บน้ำดอกกราย จังหวัดระยอง
วันเสาร์ 30 – วัน อาทิตย์ 31 มีนาคม 2567

เชิญร่วมบุญตามจิตศรัทธาที่
บัญชีมูลนิธิธรรมดี ทอดผ้าป่าหนังสือดี สังคมดี
เลขที่ 772-2-31154-4

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
?ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ม.ค. 67 ถวายวัดปทุมวนาราม
เพื่อส่งต่อโรงเรียนพระปริยัติธรรม

?ครั้งที่ 2 วันที่ 15 ก.พ. 67 มอบให้กรมราชทัณฑ์ 143 แห่ง
?ครั้งต่อไป?

?ครั้งที่ 3 มอบให้โรงพยาบาล และหน่วยงานต่างๆ
#ยิ่งบอกต่อยิ่งได้บุญ
?รายนามผู้ร่วมบุญ

กราบอนุโมทนาบุญ
สาธุ สาธุ สาธุ

มูลนิธิธรรมดี
Line @dfoundation
080 236 2956
092 956 1145

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *