น้อมถวายพระบรมรูปหล่อในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงผนวช แด่องค์หลวงพ่อกัณหา วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม

อนุโมทนาสาธุกับเจ้าภาพ ครอบครัวนิ่มสุวรรณ โดยคุณแม่สุพร เก่าเงินโชติและคุณกัลย์วีร์ นิ่มสุวรรณ์

ผลงานลำดับที่ 2/39 น้อมถวายวันที่ 2 เมษายน 2565

** ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมบุญตามศรัทธา
สร้างพระบรมรูปหล่อในหลวง ทรงผนวช ขนาดเท่าองค์จริง หน้าตัก 29 นิ้ว

เทคนิค : หล่อบรอนซ์
เพื่อประดิษฐานที่วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม

ร่วมบุญตามศรัทธาที่ ธนาคารกสิกรไทย
มูลนิธิธรรมดี 026-2-25377-7

Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line
https://bit.ly/3y1qfLI

มูลนิธิธรรมดี ประทีปแห่งความดีเพื่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และเพื่อนมนุษย์

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *