น้อมนำบุญจากการร่วมเททองหล่อพระประธาน วัดป่าสุขใจ กุมภวาปี อุดรธานี

โดยความเมตตาของพ่อแม่ครูอาจารย์สายพระกรรมฐาน
หลวงพ่อสงบ หลวงพ่อสุชิน และศรัทธาสาธุชนจำนวนมาก
วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566

ขออนุโมทนาสาธุกับมหากุศลและจิตของทุกท่าน
ที่มีส่วนร่วมในการสร้างวัดป่าสุขใจ กุมภวาปี
และร่วมเททองหล่อพระประธาน
ขอบคุณภาพสวยๆ ฝีมือพี่เล็ก Leon Lek Kenedy
อนุโมทนาสาธุ
Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line มูลนิธิธรรมดี

https://bit.ly/3y1qfLIน้อมนำบุญจากการร่วมเททองหล่อพระประธาน

วัดป่าสุขใจ กุมภวาปี อุดรธานี
โดยความเมตตาของพ่อแม่ครูอาจารย์สายพระกรรมฐาน
หลวงพ่อสงบ หลวงพ่อสุชินและศรัทธาสาธุชนจำนวนมาก
วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566
ขออนุโมทนาสาธุกับมหากุศลและจิตของทุกท่าน
ที่มีส่วนร่วมในการสร้างวัดป่าสุขใจ กุมภวาปี และร่วมเททองหล่อพระประธาน

ขอบคุณภาพสวยๆ ฝีมือพี่เล็ก Leon Lek Kenedy
อนุโมทนาสาธุ
Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line มูลนิธิธรรมดีLeave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *