น้อมนำบุญจากการสร้าง #มหาทานบารมี ครั้งที่ 313

#ปล่อยปลาหน้าเขียง#ปลาหมอ 599 โล
วัดกู้ (วัดพระนางเรือล่ม) ปากเกร็ด
เสาร์ที่ 30 กันยายน

และร่วมอธิษฐานจิตต่อพระสัพพัญญูรู้แจ้งสามแดนโลกธาตุ
ประดับคริสตัลสวารอฟสกี้ มอบให้ผู้ร่วมบุญสูงสุด
สร้างพระขาวกลางทะเลองค์ใหญ่ที่สุดในโลก
วัดป่าโรงถ่าน เกาะช้าง

พิธีถวายมหากฐินมูลนิธิธรรมดี 5 พย
เชิญร่วมสร้าง #มหาทานบารมี ครั้งที่ 314

มอบถุงยังชีพ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ชาวพุทธอินเดีย
500 ครอบครัว หมู่ถ้าเอลโลร่า วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 66

ร่วมบุญที่กสิกรไทย
มูลนิธิธรรมดี 026-237-3373

มูลนิธิธรรมดี Line @dfoundation
☎️ 094-4034245

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *