น้อมนำบุญจากการ ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ปล่อยปลาบึก 99 ตัว และ ปล่อยพันธุ์ปลา 9,999 ตัว

วันที่ 5 ธันวาคม 2563  มูลนิธิธรรมดี และกัลยาณมิตรธรรมดีทัวร์ 
ร่วม#ปล่อยปลาบึก 99 ตัว และ #ปล่อยพันธุ์ปลา 9,999 ตัว
และ ในอ่างเก็บน้ำห้วยยางเงาะในพระราชดำริ ร. 9
วัดถ้ำกลองเพล หนองบัวลำภู 
(เป็นพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี กรมประมง)

กสิกรไทย
มูลนิธิธรรมดี เพื่อสรรพสัตว์ 
026-2-37337-3

Description: ☎️ 092-956-1145
Description: ☎️ 098-268-6813

อนุโมทนาสาธุ
มูลนิธิธรรมดี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *