น้อมนำบุญจากการ #ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 239 #ปล่อยปูทะเล #เขี่ยไข่ปูม้า #ให้อาหารปลาฉลามเสือดาว และปลาสารพัดชนิด

พฤหัส 19 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิธรรมดี และกัลยาณมิตร
ร่วมกิจกรรมตามรอบพระราชา น้อมนำบุญจากการ
#ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 239

ศึกษาเรียนรู้การปลูกป่าชายเลน ป่าโกงกาง ในอดีตคือ  เขาหัวโล้น
ที่ดินชายฝั่งที่ถูกน้ำทะเลเซาะ ปัจจุบัน คือ ผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของภาคตะวันออก
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของในหลวง รัชกาลที่ 9
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนี่องมาจากพระราชดำริ
และ ร่วมมอบหนังสือชุดมรดกแห่งแผ่นดิน ให้ 10 โรงเรียนที่
ส่งเสริมการเรียนประวัติศาสตร์ในโครงการมอบหนังสือฯ
ให้โรงเรียน 999 แห่งทั่วประเทศ

ร่วมบุญที่บัญชี
มูลนิธิธรรมดี เพื่อสรรพสัตว์
กสิกรไทย 026-2-37337-3
บัญชีมูลนิธิธรรมดี ทอดผ้าป่าหนังสือดี
กสิกรไทย เซ็นทรัลเวิลด์ 772-2-31154-4 

Description: ☎️ 092-956-1145
Description: ☎️ 098-268-6813

อนุโมทนาสาธุ
มูลนิธิธรรมดี

Leave a Comment

Your email address will not be published.