น้อมนำบุญให้ทุกท่านและทุกดวงจิต ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 235

เสาร์ที่ 12 กันยายน มูลนิธิธรรมดี
น้อมนำบุญให้ทุกท่านและทุกดวงจิตไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 235

ปลาตะเพียนขาว ปลาสวาย ปลายี่สก ณ วัดกู้
และ ร่วมมอบหนังสือชุดมรดกแห่งแผ่นดิน ให้โรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนประวัติศาสตร์
พร้อมนำปัจจัยร่วมบุญทั้งหมด เข้าร่วมโครงการมอบหนังสือฯ
ให้โรงเรียน 999 แห่งทั่วประเทศ

ร่วมบุญที่
ธนาคารกสิกรไทย สยามสแควร์
“มูลนิธิธรรมดี เพื่อสรรพสัตว์” 026-2-37337-3 / กสิกรไทย เซ็นทรัลเวิลด์ 092-956-1145
Description: ☎️ 098-268-6813

อนุโมทนาสาธุ
มูลนิธิธรรมดี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *