น้อมนำบุญให้ทุกท่านไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน #ครั้งที่ 231 #ปล่อยเต่าตนุ

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 มูลนิธิธรรมดี และ กัลยาณมิตร ธรรมดีทัวร์ น้อมนำบุญให้ทุกท่าน
ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือพังงา ครั้งที่ 232
ปล่อยปู ที่ป่าชายเลน APSARA Beachfront Resort and Villa จังหวัดพังงา
และร่วมมอบหนังสือชุดมรดกแห่งแผ่นดินให้โรงเรียน 999 แห่งทั่วประเทศ

ร่วมบุญที่บัญชีมูลนิธิธรรมดี
ทอดผ้าป่าหนังสือดี 772-2-31154-4
กสิกรไทย เซ็นทรัลเวิลด์ 092-956-1145

กราบอนุโมทนาสาธุ
Description: ☎️ 092-956-1145 / 
Description: ☎️ 098-268-6813

มูลนิธิธรรมดี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *