น้อมนำบุญให้ทุกท่าน จากการถวายพระพุทธรูปจำลอง พระประธานวัดอรุณฯ อัญมณี

และปัจจัยที่ทุกท่านร่วมบุญ 266,000 บาท
น้อมถวายเป็นพุทธบูชา แด่พระเขี้ยวแก้ว โดยพระธรรมาจารย์จ้างฉาง
เจ้าอาวาสวัดหลิงกวง เป็นผู้รับถวาย
คณะมูลนิธิธรรมดีเป็นตัวแทนพุทธศาสนิกชนชาวไทยเข้ากราบสักการะพระเขี้ยวแก้ว ครั้งที่ 3
สวดมนต์ เดินประทักษิณา รอบพระเจดีย์องค์เดิม
ที่เคยประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว 830 ปี

** อัศจรรย์พระอาทิตย์ทรงกลด **
วันที่ 2 มิถุนายน 67

เชิญร่วมบุญที่
มูลนิธิธรรมดี กสิกรไทย
เลขที่ 026-2-25377-7

** ข่าวมหามงคลสำหรับคนไทย
พระเขี้ยวแก้วองค์นี้จะอัญเชิญมาให้คนไทยได้กราบสักการะ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษาในเดือนธันวาคมปี 2567
เป็นเวลา 73 วันที่พุทธมณฑล **

พระเขี้ยวแก้วในจีน ถูกซ่อนไว้ถึง 830 ปี เพิ่งค้นพบ

Line @dfoundation

📱092-956-1145

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *