น้อมนำบุญให้ทุกท่าน #ปล่อยปลาบึก จำนวน 599โล (60 ตัว) บนเกาะรูปหัวใจ ทุ่งทะเลหลวง สุโขทัย ครั้งแรก!

#ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 267
ต้นเดือนมิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ปัจจัยร่วมบุญในการไถ่ชีวิตเป็นมหาทานของทุกท่าน
ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ นำไปสมทบทุน
การส่งต่อปัญญาให้เยาวชนทั่วประเทศ
โครงการมอบหนังสือประวัติศาสตร์ ตามรอยพระยุคลบาท

ประจำปี 2565 แก่ 590 โรงเรียนๆ ละ 15,000 บาท
ยอดรวม 8,850,000 บาท (8.85 ล้านบาท)
โดยมูลนิธิธรรมดี ร่วมบุญ 5.9 ล้านบาท

มอบไปแล้ว 268 โรงเรียน
http://dmgbooks.com/home/?p=3251

เชิญร่วมบุญที่บัญชีมูลนิธิธรรมดี
ทอดผ้าป่าหนังสือดี สังคมดี
เลขที่ 772-2-31154-4
กสิกรไทย เซ็นทรัลเวิลด์

ขอมหากุศลอันยิ่งใหญ่ของการไถ่ชีวิตนี้
จงเป็นดังแสงสว่างส่องนำทาง ผู้ที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา
พบเจอแต่สิ่งที่เป็นสิริมงคลของชีวิต เข้าถึงมรรคผลนิพพานทุกท่านด้วย เทอญ … สาธุ 🙏

#ยิ่งบอกต่อยิ่งได้บุญ
#อนุโมทนาสาธุ

โทร
097-2562599
061-4496965
Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *