น้อมนำบุญให้ทุกท่าน #ไถ่ชีวิตเป็นมหาทาน ครั้งที่ 288/2566 #มอบเป็ดไข่ 300 ตัว ให้ รร ตำรวจตระเวนชายแดน 15 โรง


เพื่อสนับสนุนให้น้องๆ ได้เพาะเลี้ยง และสามารถนำไข่มาบริโภคสำหรับมื้อกลางวัน ปล่อยปลานิลจิตรลดา
มอบหนังสือตามรอยพระยุคลบาทให้ 34 รร ตชด

เสาร์ที่ 21 มกราคม 2566
โครงการ #ตามรอยพระราชา ครั้งที่ 25
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ เชียงใหม่ 1 ใน 6 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของ ร. 9
จาก 5,151 แห่งทั่วประเทศ

*ร่วมบุญตามศรัทธาที่กสิกรไทย
มูลนิธิธรรมดี 026-237-3373
Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *