น้อมนำบุญ .. ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 45

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 น้อมบุญถวายพระสงฆ์ สามเณร
ส่งต่อ บุคลากรทางการแพทย์ถวายวัดปทุม
ส่งต่อ รพ ตำรวจ
สนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
โครงการกล่องอาหารปันสุข อนุโมทนากับผู้ร่วมบุญ จำนวน 113 กล่อง
พร้อมถวายน้ำกระชายกล้วยกวน ขนมเปี๊ยะ โครงการสวนเขากระปุก 🙏

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *