น้อมนำมหาบุญกุศลให้ทุกท่านพิธีตักบาตรเพ็ญพุธ วิสาขบูชา 64

ในพิธีตักบาตรเพ็ญพุธ ถวายพระอุปคุต
26 พ.ค. ประจวบคีรีขันธ์
ถวายผ้าไตรจีวร บาตร รูปหล่อพระอุปคุต
ถวายหนังสือธรรมะเป็นพุทธบูชา หนังสือธรรมะชุดละ 99 เล่ม
จากโครงการ ปันบุญ ปันสุข ปัญญา 151 ปี ชาตกาลหลวงปู่มั่น
อนุโมทนาบุญ สาธุ สาธุ สาธุ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *