น้อมบุญ #ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 69

มูลนิธิธรรมดี น้อมบุญอนุโมนาบุญ
#ตักบาตรเติมบุญ รวม 6,854 กล่อง ครั้งที่ 69

จำนวน 245 กล่อง วันที่ 20 กค 64 ถวายวัดปทุมฯ ถวายต่อวัดพระยายัง
และมอบให้ รพ เเพทย์ปัญญา
ทั้งนี้ ได้มอบไปแล้ว กว่า 18 โรงพยาบาล
ได้แก่ รพ สงฆ์ รพ กลาง รพ ศิริราช จุฬาฯ รามา
ถวายพระสงฆ์สามเณร ส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์
#1คนให้หลายคนรับ#บุญหลายเท่าทวีคูณ
สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช เพื่อประทานขวัญและ
กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์
สาธุ ?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *